Skip to main content


PRVÉ KUCHÁRSKE KNIHY


https://chanele6020.wordpress.com/2023/12/28/prve-kucharske-knihy/


AKROFONICKÝ PRINCÍP


https://chanele6020.wordpress.com/2023/12/13/akrofonicky-princip/


AKCIDENČNÉ TLAČE


https://chanele6020.wordpress.com/2023/12/07/akcidencne-tlace/


VIDEONÁVOD NA FAKSIMILE STREDOVEKÉHO RUKOPISU


https://chanele6020.wordpress.com/2023/11/20/videonavod-na-vyrobu-faksimile-stredovekeho-rukopisu/


ANIHO PAPYRUS


https://chanele6020.wordpress.com/2023/11/13/aniho-papyrus/


VZÁCNA ZBIERKA KNÍH V AMERICKOM SHREVEPORTE


https://chanele6020.wordpress.com/2023/05/12/vzacna-zbierka-knih-v-americkom-shreveporte/


MINIATÚRNA CESTOVNÁ KNIŽNICA S KOLEKCIOU 50tich V PERGAMENE VIAZANÝCH KNÍH, ZDOBENÝCH ZLATOTLAČOU


https://chanele6020.wordpress.com/2023/05/12/miniaturna-cestovna-kniznica/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.