Skip to main content

Terms of Service

-------------------------------------------------------------------------


Porušování zákonů České republiky není dovoleno.


Vyvarujte se ukládání nebo sdílení obsahu, který porušuje zákony České republiky. Účty, porušující zákony ČR mohou být smazány bez upozornění a bez náhrady.

Vytvoření uživatelského účtu


Pokusně jsem otevřel registraci bez schvalování.
Tato instance software Friendica běží na soukromém stroji a tedy na náklady konkrétního vlastníka. Vlastník stroje může kdykoli přehodnotit svůj mecenášský přístup a provoz serveru ukončit.

Smazání uživatelského účtu


Vyhrazuji si právo smazat účty, které nadměrně vytěžují server nebo propagují jakékoli ideologie. Také účty neaktivní alespoň 6 měsíců budou smazány.

Ukládání dat a vyloučení odpovědnosti za nefunkčnost nebo ztrátu dat


Udělám vše, co je v mých silách, abych tuto instanci udržel funkční. Přesto běh tohoto serveru není zaručen.
Svá data si zálohujte! Odmítám odpovědnost za případnou ztrátu vašich dat.

Varování


Nezapomeňte, že kdykoli nahrajete svá data někam do cloudu, tak je ve skutečnosti nahrajete na něčí počítač. Každý počítač má svého majitele, administrátora a podobně. Tito lidé mohou mít přístup k vašim datům.

Privacy Statement

At the time of registration, and for providing communications between the user account and their contacts, the user has to provide a display name (pen name), a username (nickname) and a working email address. The names will be accessible on the profile page of the account by any visitor of the page, even if other profile details are not displayed. The email address will only be used to send the user notifications about interactions, but won’t be visibly displayed. The listing of an account in the node's user directory or the global user directory is optional and can be controlled in the user settings, it is not necessary for communication.

This information is required for communication and is passed on to the nodes of the communication partners and is stored there. Users can enter additional personal information that may be transmitted to the communication partner's accounts.

At any point in time a logged in user can export their account data from the account settings. If the user wants to delete their account they can do so at https://friendica.namestaci.cz/settings/removeme. The deletion of the account will be permanent. Deletion of the data will also be requested from the nodes of the communication partners.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.