Skip to main content


9.5. Den vítězství


Na území Československa, které z větší části osvobodila Rudá armáda, se původně slavil 9.5. Proto za ten správný termín oslavy považuji právě 9.5.

Zdroj obrázku:

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.