Skip to main content


Co je to?


Uhodnete co je na fotografii?
Je to nějaká věc nebo je to místo někde ve Sluneční soustavě?
Jedná se o detail z většího obrázku.
in reply to Radim

Obrázek je výřez z fotografie v tomto komentáři.
Je to mletá káva.
Při výrobě kávovarů je třeba testovat, že vestavěný mlýnek funguje správně. Proto se mlýnky testují speciálně vybranými kávovými zrny (stejná velikost, obsah oleje).

#kvíz #quiz

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.