Skip to main content


Stát má být štíhlý a má zabezpečit pouze nutný servis pro občany. Nevěřím, že na to potřebuje tolik úřadů a úředníků.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.