Skip to main content

Thank you Thunderbird!


I'm Thunderbird user for years. It's the most user friendly and convenient e-mail, calendar, task and addressbook client I'v ever used among others as Outlook or any web client.
The function I appreciate most is easy setting for cryptographic signing and e-mail encryption.
Thank you! Please, continue with good job @Thunderbird: Free Your Inbox

Wanna donate too?

#Thunderbird #e-mail #addressbook #task #calendar #signing #encryption #ThankYou


9.5. Den vítězství


Na území Československa, které z větší části osvobodila Rudá armáda, se původně slavil 9.5. Proto za ten správný termín oslavy považuji právě 9.5.

Zdroj obrázku:


Stát má být štíhlý a má zabezpečit pouze nutný servis pro občany. Nevěřím, že na to potřebuje tolik úřadů a úředníků.

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.